Vraagouder

 

Bent u werkende ouder en zoekt u oppas (een gastouder) voor uw kind of heeft u al oppas (bèbe, bes, tante, zus) en wilt u uw oppas hiervoor een vergoeding geven?
Dat kan via een gastouderbureau: u kunt uw oppas ‘uurloon’ geven en u krijgt via de belastingdienst een groot gedeelte van dit bedrag terug.
Kijk hier (tabel toeslag 2016) hoeveel procent van de vergoeding u terugkrijgt.

Laat vrijblijvend een offerte maken!

Vraagt u zelf de toeslag aan op mijn toeslagen.nl?
Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u nodig per kind:

  • Het aantal uren dat het kind opvang per maand nodig heeft. Is dit erg wisselend neem dan het gemiddelde over een jaar.
  • Dagopvang voor een kind dat nog niet op school zit.
  • BSO (buitenschoolse opvang) voor een kind dat wel op school zit. Let op: voor tussen de middag (tussenschoolse opvang/TSO) mag er geen toeslag aangevraagd worden.
  • Uw toetsingsinkomen: Uw toetsingsinkomen is het totaal van de inkomsten in box 1, 2 en 3 van het belastingstelsel. Om dit inkomen te berekenen, gaat de Belastingdienst uit van het verzamelinkomen van het jaar daarvoor, zoals bij de belastingaangifte van dat jaar is berekend. Verwacht u dat uw verzamelinkomen stijgt of daalt ten opzichte van het jaar daarvoor? Dan dient u hier bij de berekening rekening mee te houden.
  • Het gemiddelde uurtarief. Dit is het uurtarief dat je aan de gastouder betaald + de bemiddelingskosten van het gastouderbureau gedeeld door het aantal opvanguren per maand voor het betreffende kind.

U ziet dan wat uw eigen bijdrage gemiddeld wordt per maand. Als uw inkomen, het aantal uren opvang of het uurtarief wijzigt, wijzigt ook de eigen bijdrage.